Odluka o postavljenju Nevena Pelicarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi

NN 48/2009 (17.4.2009.), Odluka o postavljenju Nevena Pelicarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi

48 17.04.2009 Odluka o postavljenju Nevena Pelicarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1067

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-080-02/08-01/362, urbroj: 50304/2-09-03 od 26. ožujka. 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam NEVENA PELICARIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/15

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 6. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.