Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 48/2009 (17.4.2009.), Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

48 17.04.2009 Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1070

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 21. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst i 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2009. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisne liste koji na izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave do 3.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 1.500,00 kuna za svakog člana.

IV.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave preko 3.000, a manje od 10.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 2.000,00 kuna za svakog člana.

V.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave preko 10.000, a manje od 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog člana.

VI.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove gradskog vijeća u gradovima preko 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 4.000,00 kuna za svakog člana.

VII.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove županijske skupštine i članove Gradske skupštine Grada Zagreba dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 5.000,00 kuna za svakog člana.

VIII.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke, odnosno na žiro-račun nositelja nezavisne liste, a isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode.

IX.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/09-01/03

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 16. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.