Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika

NN 48/2009 (17.4.2009.), Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika

48 17.04.2009 Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1071

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 28. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2009. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke ostvaruju političke stranke čije kandidacijske liste dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, kao i nezavisni kandidati čije kandidacijske liste dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore u svakom izbornom krugu.

III.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika i gradonačelnika i njegovog zamjenika u jedinicama lokalne samouprave do 3.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 3.000,00 kuna.

IV.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika i gradonačelnika i njegovog zamjenika u jedinicama lokalne samouprave preko 3.000, a manje od 10.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 5.000,00 kuna.

V.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i gradonačelnika i njihovih zamjenika u jedinicama lokalne samouprave preko 10.000 stanovnika, a manje od 35.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 7.000,00 kuna.

VI.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista na izborima za gradonačelnika grada preko 35.000 stanovnika i njegove zamjenike dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 9.000,00 kuna.

VII.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista na izborima za župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 10.000,00 kuna.

VIII.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore odnosno na žiro-račun nezavisnog kandidata čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, a isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

IX.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/09-01/04

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 16. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.