Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 49/2009 (20.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1116

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

Prilozi II. i III. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 148/08) mijenjaju se i nadopunjuju vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) za azoksistrobin i fludioksonil za određene proizvode iz Priloga I. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Članak 2.

Izmjene i dopune Priloga II. i III. vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin i fludioksonil sastavni su dio ovoga Pravilnika i objavljuju se u elektroničkom obliku na web-stranicama »Narodnih novina«: http://narodne-novine.nn.hr.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/08-01/37

Urbroj: 525-02-2-0019/09-3

Zagreb, 3. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Izmjene i dopune Priloga II. i III.
vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida
za azoksistrobin i fludioksonil


[1] Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EC) 256/2009 od 23. ožujka 2009. godine kojom se dopunjuju Aneksi II. i III. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin i fludioksonil u i na određenim proizvodima.