Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile

NN 50/2009 (22.4.2009.), Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1159

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-080-02/08-01/373, urbroj: 50304/2-09-03 od 25. veljače 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam VESNU TERZIĆ izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu de Chile, i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/16

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 14. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.