Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 50/2009 (22.4.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

50 22.04.2009 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1163

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Odluci o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 155/2008), u PREGLEDU NAKNADA ZA RAD HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE točke 2., 3., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

Podnošenje zahtjeva za dozvole, stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i rješavanje žalbi, prigovora i zahtjeva

Iznos jednokratne uplate u kunama
(bez PDV-a)

2. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– distribucija električne energije

– distribucija plina

– distribucija toplinske energije

– organiziranje tržišta električnom energijom

– organiziranje tržišta plina

15.000,00

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– opskrba električnom energijom

– trgovina električnom energijom

– opskrba plinom

– opskrba toplinskom energijom

– dobava plina

– posredovanje na tržištu plina

– zastupanje na tržištu plina

– trgovina plinom

– trgovina na veliko naftnim derivatima

– trgovina na veliko ukapljenim naftnim pli-
nom (UNP)

– trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu
energije

10.000,00

6. podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača – prema planiranoj instaliranoj električnoj snazi postrojenja

– do uključivo 10 kW

– veća od 10 kW do uključivo 30 kW

– veća od 30 kW

250,00

500,00

1.500,00

7. podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača – prema instaliranoj električnoj snazi postrojenja

– do uključivo 10 kW

– veća od 10 kW do uključivo 30 kW

– veća od 30 kW

300,00

1.000,00

3.000,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/01

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 16. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.