Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2009."

NN 50/2009 (22.4.2009.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2009."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1184

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2009. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 1591/2008. donio na sjednici održanoj 12. studenoga 2008., te članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2009.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2009.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1 000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2009.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2009.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te posredstvom trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 443-020/2009/ŽR

Zagreb, 15. travnja 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.