Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, sa sjedištem u New Delhiju

NN 52/2009 (29.4.2009.), Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1208

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-080-02/08-01/426, urbroj: 50304/2-09-03 od 27. ožujka 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam BORISA VELIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/21
Urbroj: 71-05-03/1-09-3
Zagreb, 22. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.