Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Zadarske

NN 53/2009 (4.5.2009.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Zadarske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1234

Na temelju članka 44. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZADARSKE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN br., 156/04, 161/04, 35/08) u točki I, podtočki 3, redni broj 64 luka Zadar/Vitrenjak se briše.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/08-01/118
Urbroj: 530-04-09-1
Zagreb, 16. travnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.