Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

NN 55/2009 (8.5.2009.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1279

Na temelju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03. i 30/04.), ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije koji je zaključen 8. svibnja 2008. godine, Anexa I. zaključenog 8. svibnja 2008. i Anexa II. zaključenog 2. rujna 2008. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnostima drvne i papirne industrije u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/08-01/33

Urbroj: 526-08-01-02/1-09-10

Zagreb, 6. veljače 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.