Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole

NN 55/2009 (8.5.2009.), Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole

HRVATSKI AUTOKLUB

1284

Na temelju članka 16. i 25. Pravilnika Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 33/09), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 12. sjednici održanoj 29. travnja 2009. godine donio je

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA AUTOŠKOLE

Članak 1.

Visina naknade utvrđivanja propisanih uvjeta rada autoškole iznosi za:

1. početak rada autoškole, podružnice ili izdvojenog pogona

– 1600,00 kuna

2. promjenu naziva odnosno statusnog obilježja autoškole

– 980,00 kuna

3. proširenje djelatnosti autoškole

– 1200,00 kuna

4. promjenu sjedišta (lokacije) odnosno nekog drugog uvjeta za rad autoškole

– 1200,00 kuna.

Članak 2.

U naknadi iz članka 1. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Troškove stručnog nadzora iz članka 1. ove Odluke snosi autoškola. Naknada se uplaćuje prije obavljanja stručnog nadzora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4068/5-5.

Zagreb, 29. travnja 2009.

Predsjednik
Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.