Ispravak Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

NN 55/2009 (8.5.2009.), Ispravak Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

55 08.05.2009 Ispravak Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

HRVATSKI SABOR

1314

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ograničavaju uporabe duhanskih proizvoda koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 125 od 29. listopada 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

U članku 5. stavku 4. podstavku 10. na kraju teksta iza riječi: »liječnikom/ljekarnikom« pogreškom je otisnuta obla zatvorena zagrada: »)«.

Klasa: 310-29/09-02/01

Zagreb, 4. svibnja 2009.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.