Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa za drvene konstrukcije

NN 58/2009 (20.5.2009.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa za drvene konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1368

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U članku 40., stavku 1. i 2. Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (»Narodne novine«, br. 121/07) riječi »31. prosinca 2008. godine« mijenjaju se riječima »31. prosinca 2010. godine«.

U članku 40. stavku 3. riječi »30. lipnja 2009.« mijenjaju se riječima »30. lipnja 2011.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/8

Urbroj: 531-01-266-09-1

Zagreb, 13. svibnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.