Ispravak Zakona o boravišnoj pristojbi

NN 59/2009 (22.5.2009.), Ispravak Zakona o boravišnoj pristojbi

59 22.05.2009 Ispravak Zakona o boravišnoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

1395

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o boravišnoj pristojbi koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 152 od 24. prosinca 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

U članku 4. točki 2. umjesto riječi: »osobe s tjelesnim invaliditetom« trebaju stajati riječi: »osobe s invaliditetom«.

Klasa: 412-04/08-01/01

Zagreb, 19. svibnja 2009.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.