Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, sa sjedištem u Džakarti

NN 61/2009 (27.5.2009.), Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, sa sjedištem u Džakarti

61 27.05.2009 Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, sa sjedištem u Džakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1397

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-080-02/08-01/369, urbroj: 50304/2-09-03 od 14. svibnja 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam ŽELJKA ČIMBURA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/24
Urbroj: 71-05-03/1-09-3
Zagreb, 20. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.