Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

NN 61/2009 (27.5.2009.), Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

61 27.05.2009 Uredba o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1399

Na temelju članka 118. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELIKO BRDO

Članak 1.

U Uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo (»Narodne novine«, broj 65/2000) u članku 2. izražene vrijednosti (Y, X) koordinativnih točaka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 mijenjaju se i glase:

»Y X

TOČKA 8 6 419 499.459 4 796 206.867

TOČKA 9 6 419 493.545 4 796 216.871

TOČKA 10 6 419 489.537 4 796 222.203

TOČKA 11 6 419 483.039 4 796 229.451

TOČKA 12 6 419 475.808 4 796 235.922

TOČKA 13 6 419 466.952 4 796 242.256

TOČKA 14 6 419 444.531 4 796 258.983

TOČKA 15 6 419 423.709 4 796 275.205

TOČKA 16 6 419 414.134 4 796 283.518

TOČKA 17 6 419 402.578 4 796 292.338

TOČKA 18 6 419 392.343 4 796 301.392

TOČKA 19 6 419 372.442 4 796 314.957

TOČKA 20 6 419 354.605 4 796 325.046

TOČKA 21 6 419 349.396 4 796 330.396

TOČKA 22 6 419 347.464 4 796 332.041

TOČKA 23 6 419 339.859 4 796 339.370

te se iza izražene vrijednosti (Y, X) koordinativne točke 28 riječi: »a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Veliko Brdo, broj lista plana 9 u mjerilu 1: 2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000«, mijenjaju i glase: »a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/00-02/30

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.