Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

NN 62/2009 (29.5.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

1423

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 137/08, 57/09) članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijavnice ispunjene na web-stranicama Ministarstva kulture obvezno je ispisati i sa svim prilozima navedenim u prijavnici odnosno Pozivu poslati u Ministarstvo kulture do datuma određenog u Pozivu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 612-01/08-01/0129
Urbroj: 532-10-01/8-09-05
Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.