Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

NN 64/2009 (3.6.2009.), Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

64 03.06.2009 Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1445

Na temelju članka 3. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 154/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

ODLUKU

O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA RIBARSKA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– iskrcajna mjesta za ribarska plovila duljine preko 15 metara,

– iskrcajna mjesta za ribarska plovila duljine ispod 15 metara.

II.

Za ribarska plovila duljine preko 15 metara određuju se sljedeća iskrcajna mjesta:

R.B.

ISKRCAJNO MJESTO

1

Glavotok

2

Punat

3

Stara Baška

4

Prapratno

5

Rovinj – gat Mirna

6

Rabac

7

Plomin

8

Poreč

9

Vrsar

10

Santa Marina

11

Pula – korijen gata Rijeka

12

Pula – Žunac

13

Pula – obala Uljanik

14

Pula – gat čađavica

15

Ližnjan – Kuje

16

Banjole-Monte Kope

17

Umag

18

Novigrad – Porporela

19

Savudrija

20

Karigador

21

Novigrad – Antenal

22

Kraljevica, op. obala

23

Martinšćica

24

Crikvenica

25

Jadranovo

26

Krk – dio opetativne obale San Bernandin (pumpna stanica) i glava ribarskog mula

27

Omišalj

28

Šilo

29

Baška

30

Valbiska – Lagdimor

31

Sveta Fuska

32

Mali Lošinj – dio uz trajektnu rampu

33

Klenovica

34

Lovran

35

Mošćenićka Draga

36

Mišnjak

37

Rijeka

38

Lopar

39

Malinska

40

Njivice

41

Voz

42

Klimno

43

Vrbnik

44

Rijeka – dio putničke luke u dogovoru s kontrolnim centrom

45

Senj

46

Sveti Juraj

47

Jablanac

48

Karlobag

49

Baška Draga

50

Stinica

51

Porat

52

Prizna

53

Žigljen

54

Zadar – Adria

55

Zadar – Gaženica

56

Zadar – Bredgeti

57

Biograd – glavni mul

58

Vir

59

Miletići

60

Jesenice – Maslenica Trajektno pristanište van funkcije)

61

Kali – Vela lamjana

62

Preko

63

Kukljica – Stari gat

64

Kukljica – kod Gospe od sniga

65

Brbinj – Lučina

66

Šibenik – Martinska

67

Šibenik – gat Svetog Petra

68

Rogoznica

69

Rogoznica – uvala Peleš

70

Primošten

71

Tribunj

72

Zlarin

73

Pirovac

74

Murter

75

Jezera

76

Vinišće – operativna obala na lukobranu

77

Seget donji – operativa obala uz rampu za trajektni promet

78

Resnik

79

K. Suć. Brižine

80

Stobreć

81

Makarska – operativna obala uz rampu za trajektni promet

82

Drvenik – operativna obala uz rampu za trajektni promet

83

Milna

84

Postira

85

Sumartin – operativna obala uz rampu za trajektni promet

86

Hvar

87

Hvar-vira

88

Stari Grad – operativna obala uz rampu za trajektni promet

89

Jelsa – operativna obala uz pristan za turističke brodove

90

Vis – operativna obala uz rampu za trajektni promet

91

Trstenik – operativna obala uz rampu za trajektni promet

92

Slano

93

Brna

94

Ubli – Jurjevo

95

Ploče

96

Orebić – operativna obala uz rampu za trajektni promet

97

Sustjepan

98

Dubrovnik – Gruž

99

Vela luka – jugozapadna strana trajektnog pristaništa

100

Korčula zapadna Obala

101

Uš Korčula

102

Ubli – operativna obala uz rampu za trajektni promet

103

Turanj

104

Novigrad

105

Molat – Lučina

106

Sali – Mardešić

III.

Za ribarska plovila duljine ispod 15 metara određuju se sljedeća iskrcajna mjesta:

R.B.

ISKRCAJNO MJESTO

1

S. Vranjic

2

Vis – Rukavac

3

Slatine

4

Kaštel st.

5

Kaštel kam.

6

Vranjic

7

Kr. Jesenice

8

Dugi Rat

9

Omiš

10

Mimice

11

Baška Voda

12

Promajna

13

Tučepi

14

Podgora

15

Drašnice

16

Gradac

17

V. Drvenik

18

Maslinica

19

Rogač – operativna obala uz rampu za trajektni promet

20

Sutivan

21

Supetar

22

Pučišča

23

Povlja

24

Bol – operativna obala uz pristanište za turističke brodove

25

Hvar – Sv. Nedilja

26

Vrboska

27

V. Stiniva

28

Zavala

29

Sućuraj – operativna obala uz rampu za trajektni promet

30

Blace

31

Hodilje

32

Drače

33

Trpanj

34

Lovište

35

Kučište

36

Žuljana

37

Stari Grad

38

Mlini

39

Cavtat

40

Molunat

41

Prigradica

42

Zavalatica

43

Lumbarda

44

Račišće

45

Sobra

46

Polače

47

Saplunara

48

Šipanska luka

49

Suđurad-Šipan

50

Lopud

51

Koločep

52

Zaklopatica

53

Split

54

Zaton

55

Rovinj – komunalni dio luke na mjestu veza

56

Trget

57

Funtana

58

Tarska uvala

59

Pula – Bunarina

60

Pula – Puntižela

61

Pula – Ribarska koliba

62

Peroj portić

63

Medulin

64

Fažana

65

Krnica

66

Osor

67

Rab

68

Bakar – dio operativne obale (Masarykova obala)

69

Cres

70

Valun

71

Sveti Martin

72

Nerezine vanjski dio mula

73

Mrtvaška

74

Ilovik

75

Valdarke

76

Čikat

77

Medveja

78

Opatija

79

Lopar

80

San Marino

81

Susak

82

Unije

83

Novi Vinodolski

84

Ika

85

Ičići

86

Brseč

87

Lukovo Otočko

88

Donja Klada

89

Donji Starigrad

90

Barić Draga

91

Novalja

92

Stara Novalja

93

Jakišnica

94

Tovarnela

95

Metajna

96

Zadar – kod mosta

97

Zadar – Foša

98

Pakoštane

99

Sukošan

100

Privlaka

101

Ražanac

102

Mandre

103

Šimuni

104

Proboj

105

Povljana

106

Kukljica-Ribarki gat

107

Lukovran

108

Ugljan

109

Muline

110

Tkon

111

Kraj

112

Zaglav

113

Žman

114

Pašman-lukobran

115

Pašman

116

Veli rat

117

Silba-porat

118

Olib

119

Premuda – Krijal

120

Ist – Kosirača

121

Brgulje

122

Iž-Bršanj

123

Vlašići – otok Pag

124

Prvić – Šepurine

125

Krapanj

126

Žirje

127

Kaprije

128

Zablaće

129

Vodice

130

Brodarica

131

Raslina

132

Skradin

133

Krapanj

134

Prvić Luka

135

Betina

136

Ražanj

137

Hramina

138

Zaton

139

Srebreno

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/127

Urbroj: 525-08-1-0327/09-1

Zagreb, 25. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.