Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 4. - Stabilitet (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 4. - Stabilitet (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1462

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 4. – STABILITET (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 4. – STABILITET (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Opći zahtjevi za stabilitet

3. Dodatni zahtjevi za stabilitet

4. Zahtjevi za stabilitet pontona, plovećih dizalica, plovećih dokova i brodova stalno spojenih s obalom

5. Prilog 1.

6. Prilog 2.

7. Prilog 3.

8. Prilog 4.

9. Prilog 5.

10. Prilog 6.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 4. – Stabilitet iz 1999. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 80/1999.

Broj: 718/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.