Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 6. - Nadvođe (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 6. - Nadvođe (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 6. - Nadvođe (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1464

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 6. – NADVOĐE (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 6. – NADVOĐE (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći dio

2. Označavanje teretne linije

3. Uvjeti za dodjeljivanje nadvođa

4. Dodjeljivanje najmanjeg nadvođa

5. Posebni zahtjevi za brodove kojima se dodjeljuje nadvođe za prijevoz tereta drva na palubi

6. Uvjeti za dodjeljivanje nadvođe brodovima koji ne obavljaju međunarodna putovanja i manjim brodovima koji ih obavljaju

7. Posebni uvjeti za dodjeljivanje nadvođa ribarskim brodovima

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 6. – NADVOĐE iz 2005. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 147/2005.

Broj: 720/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.