Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 14. - Radiooprema (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 14. - Radiooprema (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 14. - Radiooprema (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1465

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 14. – RADIOOPREMA (2009)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 14. – RADIOOPREMA (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Opremanje brodova radiouređajima

3. Smještaj radioopreme, prostor za radioopremu i ugradnja kabelske mreže

4. Antenski sustavi i uzemljenja

5. Opći tehnički zahtjevi za radioopremu

6. Tehnički zahtjevi za pojedine radiouređaje

8. Uređaji za prijem informacija o sigurnosti na moru

9. Radioplutače za otkrivanje mjesta nesreće EPIRB i SAT EPIRB

10. Uređaji za lociranje kod traganja i spašavanja

11. Razglasni uređaj

12. Radiouređaji u sredstvima za spašavanje

13. Uređaj za odvajanje i uključivanje radioplutače za otkrivanje mjesta nesreće (EPIRB) koji slobodno izronjavaju

14. VHF radiotelefon za rad sa zrakoplovcima

15. Sustav uzbunjivanja brodske zaštite

1.2 Odsjeci pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 14. – RADIOOPREMA iz 2005. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 147/2005.

Broj: 721/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.