Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1466

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 15. – SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU (2009)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 15. – SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Oprema brodova sredstvima za signalizaciju

3. Konstrukcija signalnih sredstava

4. Postavljanje signalnih sredstava na brodu

5. Signali pogibelji.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 15 – SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU iz 2002. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 135/2002.

Broj: 722/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.