Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1468

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 17. – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 17. – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Konstrukcijska cjelovitost i ograničenje širenja požara

3. Sustavi za gašenje požara i opremanje

4. Dojava požara

5. Protupožarna oprema, pričuvni dijelovi i alat

6. Prilog 1

7. Prilog 2

8. Prilog 3

9. Prilog 4

10. Prilog 5

11. Dodatak 1

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 17. – Protupožarna zaštita iz 2003. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 113/2003.

Broj: 724/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.