Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za spašavanje (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1469

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Zahtjevi za sve tipove brodova

3. Zahtjevi za putničke brodove

4. Zahtjevi za teretne brodove

5. Zahtjevi za druge tipove brodova

6. Sredstva za spašavanje

7. Razno

8. DODATAK

Dio A – OPĆENITO

Dio B – ZAHTJEVI ZA SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE, iz 2005. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 147/2005.

Broj: 725/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.