Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 19. - Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 19. - Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 19. - Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1470

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 19. – UREĐAJI ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE (2009.)

1.1. Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 19. – UREĐAJI ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Općenito

2. Tehnički zahtjevi

3. Norme proračuna

4. Metalni materijali i zavarivanje

5. Pregledi i ispitivanja

6. Označavanje

7. Isprave

8. Nadzor.

1.2 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 19. – UREĐAJI ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE iz 2001. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 93/2001.

Broj: 726/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.