Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 21. - Prijevoz putnika (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 21. - Prijevoz putnika (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 21. - Prijevoz putnika (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1471

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 21. – PRIJEVOZ PUTNIKA (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 21. – PRIJEVOZ PUTNIKA (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Općenito

2. Sigurnost konstrukcije broda

3. Plovidbena svojstva broda

4. Sigurnost uređaja i opreme broda

5. Dopušteni broj putnika i njihov smještaj.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 21 – PRIJEVOZ PUTNIKA iz 2002. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 85/2002.

Broj: 727/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.