Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje onečišćenja (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1472

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 22. – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 22. – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Općenito

2. Sprečavanje onečišćenja uljem

3. Sprečavanje onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u razlivenom stanju

4. Sprečavanje onečišćenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u upakiranom obliku

5. Sprečavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama

6. Sprečavanje onečišćenja smećem

7. Sprečavanje onečišćenja zraka

8. Nadzor štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 22. – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA iz 2008. god., objavljena u »Narodnim novinama« br. 50/2008.

Broj: 728/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.