Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 23. - Prijevoz tereta (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 23. - Prijevoz tereta (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 23. - Prijevoz tereta (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1473

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 23. – PRIJEVOZ TERETA (2009.)

1.1. Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 23. – PRIJEVOZ TERETA (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

UVODNE NAPOMENE

1. Rasuto žito

2. Kruti rasuti tereti, Prilog 1, Prilog 2

3. Slaganje i pričvršćenje tereta, Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4, Prilog 5, Prilog 6, Prilog 7, Prilog 8, Prilog 9, Prilog 10, Prilog 11, Prilog 12, Prilog 13, Dodatak 1, Dodatak 2

4. Teret drva na palubi, Prilog A

5. Opasni tereti

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 23. – PRIJEVOZ TERETA (2002.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 85 / 2002.

Broj: 730/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.