Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje sigurnošću (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje sigurnošću (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje sigurnošću (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1474

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2009)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Izdavanje potvrda

2. Potvrđivanje sustava upravljanja sigurnošću

3. Proces potvrđivanja

4. Prosudba sustava upravljanja sigurnošću

5. Sustav upravljanja sigurnošću.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2007.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 11/2007.

Broj: 731/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.