Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova - Izmjene i dopune br. 1 (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova - Izmjene i dopune br. 1 (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova - Izmjene i dopune br. 1 (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1476

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA –
Izmjene i dopune br. 1 (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA – Izmjene i dopune br. 1 (2009.), koja sadrže izmjene u ovim odsjecima:

Dio A – OPĆI ZAHTJEVI

1. Općenito

2. Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova

1.2 Ostali odsjeci pravila se nisu mijenjali.

1.3 Izmjene i dopune pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

Broj: 733/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.