Odluka o pravilima za obavljanje pokusne plovidbe (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za obavljanje pokusne plovidbe (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za obavljanje pokusne plovidbe (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1477

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE (2009)

1.1. Donose se PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE (2009.), koja sadrže ove odsjeke:

1. Općenito

2. Pregled u svrhu utvrđivanja sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe

3. Tehnička dokumentacija

4. Isprave, zapisi i knjige.

1.2 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 6. – Utvrđivanje sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe (2008.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 86/2008.

Broj: 734/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.