Odluka o pravilima za baždarenje pomorskih objekata (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za baždarenje pomorskih objekata (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za baždarenje pomorskih objekata (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1478

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA (2009.), koja sadrže ove odsjeke:

1. Opći dio

2. Određivanje bruto i neto-tonaže pomorskih brodova duljine 24 metra ili više, kojima se obavljaju međunarodna putovanja

3. Određivanje tonaže pomorskih brodova kojima se ne obavljaju međunaroda putovanja, pomorskih brodova kraćih od 24 metra kojima se obavljaju međunarodna putovanja, kao i plutajućim objektima

4. Određivanje tonaže pomorskih brodica

5. Određivanje bruto i neto-tonaže brodova kraćih od 12 metara ovlaštenih prevoziti više od 12 putnika

6. Određivanje tonaže jahti

7. Određivanje tonaže pomorskih ribarskih plovila

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI (2007.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 11/2007.

Broj: 735/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.