Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti - Izmjene i dopune br. 2 (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti - Izmjene i dopune br. 2 (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti - Izmjene i dopune br. 2 (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1479

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI - Izmjene i dopune br. 2 (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI – Izmjene i dopune br. 2 (2009.), koja sadrže izmjene u ovim odjeljcima:

1. Općenito

2. Nadzor/Ocjena sukladnosti tijekom gradnje brodica i jahti

3. Pregledi jahti

4. Pregledi brodica.

1.2 Izmjene i dopune pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

Broj: 736/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.