Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 8. - Cjevovodi (2007.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 8. - Cjevovodi (2007.)

65 05.06.2009 Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 8. - Cjevovodi (2007.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1484

Na temelju članka 15. stavak 1. druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova (»Narodne novine« br. 81/96), Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA, Dio 8. – CJEVOVODI (2007)

1.1 Prestaju važiti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 8. – Cjevovodi iz 2007. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 2007/77. U tom smislu donosi se odluka o objavljivanju u »Narodnim novinama« o prestanku važenja predmetnih Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 8. – Cjevovodi iz 2007. godine.

1.2 Odluka o prestanku važenja gore navedenih pravila stupa na snagu 1. srpnja 2009. godine.

Broj: 770/KN/JB

Split, 14. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.