Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 27. - Tankeri za kemikalije (2002.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 27. - Tankeri za kemikalije (2002.)

65 05.06.2009 Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 27. - Tankeri za kemikalije (2002.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1492

Na temelju članka 15. stavak 1. druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova (»Narodne novine« br. 81/96), Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA,
Dio 27. – TANKERI ZA KEMIKALIJE (2002.)

1.1 Prestaju važiti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 27. – Tankeri za kemikalije iz 2002. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 2002/85. U tom smislu donosi se odluka o objavljivanju u »Narodnim novinama« o prestanku važenja predmetnih Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 27. – Tankeri za kemikalije iz 2002. godine.

1.2 Odluka o prestanku važenja gore navedenih pravila stupa na snagu 1. srpnja 2009. godine.

Broj: 779/KN/JB

Split, 14. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.