Rješenje kojim se Nikici Miji Vukšić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Sunce osiguranje d.d. Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Nikici Miji Vukšić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Sunce osiguranje d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1493

Na temelju odredbi članka 15. točke 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i odredbe članka 28. stavak 5. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu nadzornog odbora društva Sunce osiguranje d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. donijela je

RJEŠENJE

I. Nikici Miji Vukšić iz Zagreba, Božidara Magovca 62, rođenoj 17. travnja 1971. godine u Stocu, Republika Bosna i Hercegovina, daje se odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Sunce osiguranje d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-30/8

Urbroj: 326-112-09-5

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.