Rješenje kojim se društvu Fidelis - servis d.o.o., Rijeka, oduzima dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se društvu Fidelis - servis d.o.o., Rijeka, oduzima dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim se društvu Fidelis - servis d.o.o., Rijeka, oduzima dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1494

Na temelju odredbe članka 15. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 252. stavka 4. točka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08) i članka 141. stavka 1. točka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju društvu Fidelis – servis d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije K. Kozulić 2, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Fidelis – servis d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije K. Kozulić 2, oduzima se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdana rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 23. travnja 2009. godine, klasa: UP/I-453-02/09-37/23, urbroj: 326-112-09-4.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/35

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.