Rješenje kojim se daje suglasnost Prospectus invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Martine Zdunić

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se daje suglasnost Prospectus invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Martine Zdunić

65 05.06.2009 Rješenje kojim se daje suglasnost Prospectus invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Martine Zdunić

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1499

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 27. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05) i članaka 3. i 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 29/06 i 130/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Prospectus invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, u predmetu izdavanja suglasnosti na imenovanje člana Uprave Prospectus invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Martine Zdunić iz Zagreba, Matetić – Ronjgovljeva 101, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se suglasnost Prospectus invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Martine Zdunić iz Zagreba, Matetić – Ronjgovljeva 101.

2. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/09-05/05

Urbroj: 326-113-09-10

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.