Rješenje kojim se Josipu Pavletiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-Leasing Steiermärk d.o.o., Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Josipu Pavletiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-Leasing Steiermärk d.o.o., Zagreb

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Josipu Pavletiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-Leasing Steiermärk d.o.o., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1500

Na temelju odredbi članka 8. stavka 1. i članka 19. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br: 140/05), te odredbe članka 21. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 135/06), povodom zahtjeva Nadzornog odbora društva Hypo-Leasing Steiermark d.o.o., Zagreb, Garićgradska 18, za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave, kojeg zastupa punomoćnik Marko Kallay, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Hačić & Kallay iz Zagreba, Palmotićeva 3, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 21. svibnja 2009., donijela je

RJEŠENJE

I. Josipu Pavletiću s prebivalištem u Zagrebu, Božidara Adžije 22, rođenom 23. siječnja 1969. u Gospiću, daje se odobrenje za imenovanje članom uprave društva Hypo-Leasing Steiermark d.o.o., Zagreb, Garićgradska 18, MBS: 080403602.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-01/09-02/8

Urbroj: 326-114-09-11

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.