Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova MOD-a u 2009. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova MOD-a u 2009. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

65 05.06.2009 Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova MOD-a u 2009. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1501

Na temelju odredbe članka 53. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99, 63/00 i 107/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine

ODLUKU

O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2009. GODINI IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

I.

Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2009. godini ne može odbiti više od 5% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/45

Urbroj: 326-01/09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.