Rješenje kojim se Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda u dionice Čakovečki mlinovi d.d. sa zakonskim odredbama

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda u dionice Čakovečki mlinovi d.d. sa zakonskim odredbama

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda u dionice Čakovečki mlinovi d.d. sa zakonskim odredbama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1503

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 2. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), primjenom odredbi članka 73. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A, za produženje roka za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2009. donosi

RJEŠENJE

1. Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda u dionice Čakovečki mlinovi d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 3. listopada 2008.

2. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-140-01/09-36/19

Urbroj: 326-322-09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.