Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u dionice Belišća d.d. sa zakonskim odredbama

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u dionice Belišća d.d. sa zakonskim odredbama

65 05.06.2009 Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u dionice Belišća d.d. sa zakonskim odredbama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1506

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 2. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), primjenom odredbi članka 73. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, za produženje roka za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. donosi

RJEŠENJE

1. PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u dionice Belišća d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.

2. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-140-01/09-36/15

Urbroj: 326-322-09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.