Rješenje kojim se Damiru Zoriću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Damiru Zoriću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Damiru Zoriću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1510

Na temelju odredbi članka 15. točke 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i odredbe članka 28. stavak 5. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu nadzornog odbora društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Damiru Zoriću iz Zagreba, Pilarova 37, rođenom 1. siječnja 1960. godine u Grudama, Republika Bosna i Hercegovina, daje se odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I -453-02/09-30/11

Urbroj: 326-112-09-4

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.