Rješenje kojim je Josipu Babiću, Radikovci, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, prestala važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim je Josipu Babiću, Radikovci, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, prestala važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim je Josipu Babiću, Radikovci, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, prestala važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1512

Na temelju odredbe članka 15. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 252. stavak 6. u svezi članka 236. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08) i članka 141. stavak 1. točka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Josipu Babiću, Radikovci, Matije Gupca 77, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 5, prestala je važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdana dana 14. prosinca 2006. godine rješenjem klasa: UP/I-453-06/06-03/41, urbroj: 326-112-06-2.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/40

Urbroj: 326-112-09-1

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.