Rješenje kojim se Nenadu Čirjaku, osnivaču Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Savudrija, Zambratija, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Nenadu Čirjaku, osnivaču Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Savudrija, Zambratija, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Nenadu Čirjaku, osnivaču Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Savudrija, Zambratija, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1514

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 4. alineje 3. i članka 8. stavka 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te odredbi članka 250. stavka 2, članka 252. stavak 2. i članka 260. stavak 1. točka 1, u svezi odredbe članka 236. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Nenada Čirjaka iz Savudrije, Cvjetna 5, Zambratija, osnivača Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Savudrija, Cvjetna 5, Zambratija, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. donijela je

RJEŠENJE

I. Nenadu Čirjaku iz Savudrije, Cvjetna 5, Zambratija, osnivaču Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Savudrija, Cvjetna 5, Zambratija, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

II. Nenad Čirjak iz Savudrije, Cvjetna 5, Zambratija, osnivač Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Cvjetna 5, Zambratija, dužan je poslove zastupanja u osiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.

III. Nenad Čirjak iz Savudrije, Cvjetna 5, Zambratija, osnivač Obrta za zastupanje u osiguranju Invita, Cvjetna 5, Zambratija, dužan je u roku od tri dana od dana upisa u obrtni registar, dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvadak iz obrtnog registra.

IV. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/39

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.