Rješenje kojim se Ivanu Rajnprehtu obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Ivanu Rajnprehtu obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Ivanu Rajnprehtu obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1515

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 2. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), te primjenom odredbe članka 14. stavka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 18/07), u predmetu obnavljanja licence za Ivana Rajnprehta iz Zagreba, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. donosi

RJEŠENJE

1. Ivanu Rajnprehtu iz Sesveta, Pavla Lončara 12, obnavlja se licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima.

2. Po pravomoćnosti ovog rješenja, Ivanu Rajnprehtu iz Sesveta, Pavla Lončara 12, izdat će se nova licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima.

3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-140-01/09-43/11

Urbroj: 326-113-09-3

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.