Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

NN 65/2009 (5.6.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

65 05.06.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1516

Na temelju odredbe članka 14. stavka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBNAVLJANJE LICENCE ZA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 18/07, (dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 3. mijenja se stavak 1. i stavak 3. tako da isti sada glase:

»(1) Ovlašteni upravitelj ispunit će uvjete za obnavljanje licence ako je tijekom protekle dvije kalendarske godine obnašao funkciju člana uprave ili bio zaposlen na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima upravljanja imovinom fonda u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osiguravajućem društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji.

(3) Ovlašteni upravitelj koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, mora pristupiti polaganju ispita za obnavljanje licence.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/09

Urbroj: 326-01-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.