Rješenje kojim se Zoranu Kureljušiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-leasing Kroatien d.o.o., Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Zoranu Kureljušiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-leasing Kroatien d.o.o., Zagreb

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Zoranu Kureljušiću daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Hypo-leasing Kroatien d.o.o., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1517

Na temelju odredbi članka 8. stavka 1. i članka 19. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br: 140/05), te odredbe članka 21. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 135/06), povodom zahtjeva Nadzornog odbora društva Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Zagreb, Koranska 16, za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 28. svibnja 2009., donijela je

RJEŠENJE

I. Zoranu Kureljušiću s prebivalištem u Zagrebu, Braće Cvijić 19/5, rođenom 26. travnja 1969. u Puli, daje se odobrenje za imenovanje članom uprave društva Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Zagreb, Koranska 16, MBS: 080148732.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-01/09-02/7

Urbroj: 326-114-09-12

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.