Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN 67/2009 (10.6.2009.), Podatak o etalonskoj cijeni građenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1610

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o Društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04 i 76/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavljuje

PODATAK

O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I.

Etalonska cijena građenja za 2009. godinu ostaje (zadržava se) na razini utvrđene cijene u 2008. godini i iznosi 5.808,00 kuna po m2 korisne površine stana, a koja cijena sadrži sve troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

II.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/09-01/4

Urbroj: 531-10-1-2-09-1

Zagreb, 31. svibnja 2009.

Ministrica zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Marina Matulović Dropulić, v. r.