Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

NN 68/2009 (15.6.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1641

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 2. i 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (»Narodne novine« broj 45/05, 21/07 i 32/09) u članku 43. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijevozu oklopljenim vozilom obavlja posada vozila koju čine zaštitar – vozač, zaštitar – pratitelj i teklić manipulant koji unosi/iznosi pošiljku u/iz vozila«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-48926/89

Zagreb, 4. lipnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.